Logo

Imagen
A Administración Penitenciaria

A Institución Penitenciaria é unha peza ineludible da política de seguridade dun país e tamén da política de intervención social. Só construíndo espazos de tratamento, reeducación e rehabilitación para aquelas persoas que cometeron un delito poderemos dar respostas eficaces que incrementen a nosa seguridade e a nosa liberdade cidadá.

O fin encomendado constitucionalmente, e principal obxectivo da institución, é o seguimento e dirección de todas as actividades dirixidas á prestación do servizo público de execución das penas e medidas penais.

Para iso prevese a axeitada planificación e a ordenación das Institucións Penitenciarias, a coordinación territorial cos distintos servizos periféricos (establecementos penitenciarios) e a promoción de proxectos de colaboración institucional que melloren o cumprimento dos fins da institución penitenciaria, así como aquelas accións que impulsen a promoción e cumprimento de medidas alternativas.

Inactivo

El Secretario General de Instituciones Penitenciarias

ANGEL YUSTE CASTILLEJO

Nacido en 1957 en Tragacete (Cuenca), es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Criminología por la misma Universidad. Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias.

Ha sido subdirector de Gestión Penitenciaria en la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, director general de Instituciones Penitenciarias y presidente del organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias. Fue vocal asesor en el Gabinete de Actuación Concertada de la Secretaría de Estado de Seguridad, director general de Transportes de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y director general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Imagen

Normativa Penitenciaria

La normativa penitenciaria en la que se fundamenta nuestro sistema penitenciario está constituida por La Constitución Española de 1978...

Código Deontológico de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y del Organismo Autónomo Trabajo Autónomo y Formación para el Empleo

En la línea emprendida por otros países de nuestro entorno, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aprobó, en febrero del presente año, el Código Deontológico del personal penitenciario de esta Secretaría General y del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y formación para el Empleo.

Codigo Deontológico

  • Recursos Humanos

  • Imagen
  • Los empleados públicos que trabajan en los Centros Penitenciarios son el motor de la modernización y humanización del sistema penitenciario y aportan vocación, dedicación, esfuerzo y profesionalidad.

2009 Secretaría General de Instituciones Penitenciarias - Ministerio del Interior - Gobierno de España